03.- 06. September 2020
EN
NO
Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Tilskuddsgivere

Logo for Bodø Kommune
Logo for Norsk kulturråd
Logo for Nordland fylkeskommune
Logo for Kulturnæringsstilftelsen Sparebank 1 Nord-Norge
Logo for Sparebank 1 Nord-Norge

Sponsorer

Logo for Hundholmen byutvikling
Logo for TK Eiendom

Samarbeidspartnere

Logo for Nordland Fylkeskommune
Logo for Nordlandsmuseet
Logo for Norsk Luftfartsmuseum
Logo for Stormen
Logo for Bodø Kunstforrening
Logo for DKS Nordland
Logo for Norske kunsthåndverkere

Festivalpartnere