01.- 04. September 2022
EN
NO

Påmelding

Byvandring - trilletur langs Storgata | Jonas Bjørklund

Velg tidspunkt

Navn
Alder
Telefon
E-post
Spamkode
Fyll inn tallet 33
Smittevern

Smittevern

Som deltaker må du utvise gode hygienerutiner: ikke hoste/nyse på andre, hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig. Som arrangør har vi ansvar for at alle overholder smittevernbestemmelser, og kan bortvise deltakere som bryter disse.

Er du smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjoner, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, skal du IKKE møte på arrangementet, av hensyn til andre deltakere.