02. - 08. september 2024
EN
NO
SNAKK Bodø | Performance foredrag, Kunstnersamtale og Debatt
Stormen Konserthus

lørdag 05. sept

12:00 - 15:30 

​SNAKK Bodø ble filmet kan nå sees på Bodø Biennales facebook side   https://www.facebook.com/bodobiennale/videos/361241334882071

Bodø Biennale 2020 inviterer til SNAKK Bodø hvor vi snakker om hvordan kunst kan skape alternative fortellinger om hva stedsutvikling er og bør være, hvordan bevegelse kan definere rom, og hvordan kunstnerne tenker og skaper i/for det offentlige rom.

Det er følgende tre arrangement som inngår i SNAKK Bodø, 
med 15 min. pause mellom hvert: 

Tid: 12:00-12:45
Betydningen av Bevegelse performanceforedrag | Cecilie Lindeman Steen

Tid: 13:00-13:45:
SNAKK live kunstnersamtale | Maria Landmark

Tid: 14:00-15:30: 
Kunst og stedsutvikling? debatt | Cecilie Sachs Olsen

Herunder mer info:

Betydningen av Bevegelse

Performanceforedrag med Cecilie Lindeman Steen

Tid: kl. 12:00, varighet ca. 45 min. 
Sted:  Store Sal

Cecilie Lindemann Steen er en av Norges mest erfarne dansere. Gjennom over 30 år har hun arbeidet med de fleste av landets mest toneangivende koreografer.

I Betydningen av bevegelse vekselvis danser og forteller Cecilie Lindeman Steen om erfaringer og opplevelser om dans og det å danse. På en enkel måte forklarer hun prinsipper relatert til bevegelse i tid og rom, og gir eksempler på hvordan mening kan oppstå i dans og hvordan dansen virker på oss kinestetisk og fysisk.

Steen henter eksempler fra både egne erfaringer som danser og fra opplevelser fra det å være publikum selv. Fortellingene hentes fra forestillinger og arbeid fra flere kjente norske koreografer. Performanceforedraget er derfor også en enkel dansehistorisk innføring, men er først og fremst laget med ønske om å kunne åpne opp for hvordan dans på forskjellige måter kan erfares, forstås og oppleves.
 
«en elegant, helhetlig fremvisning som formidlet dans både fysisk og via tale, og var både faglig interessant og underholdende på samme tid.»
Anmeldelse, Scenekunst.no, 12.04.2019, Eline Bjerkan

Produsert av MovingStone
For Bodø Biennale, dekket av: Dansenett Norge
For Bodø Biennale, medarrangør: Stormen Konserthus

SNAKK live - kunstnersamtale

Ledet av Maria Landmark

Tid: kl. 13:00, varighet ca. 45 min.
Sted: Store Sal 

SNAKK live tar sikte på å være en uformell samtale mellom Maria Landmark og fire av festivalens kunstnere. Her vil vi forsøke å komme litt nærmere inn på kunstnernes innganger til arbeidet med sted, bevegelse og møte med publikum.

Kunstnere som deltar i samtalen:
Cecilie Lindeman Steen (performanceforedraget Betydningen av bevegelse),
Alice Slyngstad ( biennalens bestillingsverk Hyper Hidro Sissy),
Venke Sortland for gruppen Landing (Flytende landskap)
Kay Arne Kirkebø (en av tre kunstnere bak Biennale-utstillingen).

Bio:
Maria etablerte intervjuserien SNAKK i 2016 som et uformelt og uavhengig prosjekt hvor ønsket var å dykke dypere inn i kunstneres virke, metoder og ideer. Selv med høvelig lang erfaring innen dansekunst følte hun likevel at det var så mye hun ikke visste, så mange interessante deler av kunstnerskap som ikke kommer frem av å se forestillinger, som ikke ble snakket om, med mindre en selv er en del av prosessen. Hva med å dele litt mere? Og hva med å forsøke å dele det på en slik måte at det også inkluderer de som ikke jobber innen feltet? 
Maria er stadig nysgjerrig, og stadig utforskende når det gjelder hvordan vi kan skape samtale rundt kunstneriske prosesser. Dette blir første gang SNAKK oppstår i et live format, og ønsket er at vi får til en inkluderende samtale om hvordan kunstnerne jobber i relasjon med publikum og med sted.

Maria er koreograf basert i Alta. Hun jobber for tiden særlig med stedsbaserte prosjekter som omfatter spørsmål om hvordan vi forholder oss til omgivelsene våre og stiller spørsmålstegn ved det vi tar for gitt. Hun interesserer seg for potensialet i det lokale, noe som også har resultert i flere kunstprosjekter med amatører. Hun underviser fast ved musikk, dans og drama på Alta videregående skole. 
Maria mottar Statens Kunstnerstipend for 2020-22 og er i år gjesteartist hos Dansearena Nord.

Debatt

Moderator: Cecilie Sachs Olsen; kunstner, kurator og forsker

Tid: kl. 14:00, varighet ca. 90 min.
Sted: Store Sal 

Kunst og stedsutvikling?
Stedsutvikling er ofte basert på et ideal om økonomisk vekst som risikerer å presse hensynet til mennesker og miljø til side: boligen er et spekulasjonsobjekt, gatene er infrastruktur for forbruk, steder omformes til reklamekonsepter som selges til høystbydende. Samtidig merker vi at et skifte er på vei: uendelig vekst er ikke bærekraftig, byen må sette mennesker og miljø først. Men hvordan kommer vi oss dit? Og hvilken rolle kan kunsten spille i et slikt skifte? 

Med utgangspunkt i biennalens to hovedverk, og hvordan Bodøs innbyggere opplever disse, stiller vi spørsmålet: hvordan kunstnerisk praksis skape alternative fortellinger om hva stedsutvikling er og bør være? 

Paneldeltakere: Even Aursand, Arkitekt; Anders Mehus Coucheron, Hundholmen byutvikling; Anki Gerhardsen, Kunstkritikker og Journalist; Nicole Natalie V. Furnes, Ungt Kulturforum Bodø; Gunnar Stein, Innbygger.

Bio:
Cecilie er postdoktor ved Royal Holloway Universitet i London, hvor hun forsker på kunst og byutvikling. Hun er initiativtaker til kunstnerkollektivet zURBS, var kurator for Oslo Arkitekturtriennale 2019 og har nylig utgitt boka “Socially engaged art and the neoliberal city».

Sted:
Stormen Konserthus, Store Sal

Språk:
norsk

Billettpriser:
Pakkepris som gjelder for alle tre arrangementer

Ordinær 150,-; honnør/student 100,-; ungdom 50,-

Billettsalg:
via stormen.no. Begrenset antall

Støttet av:
Kulturrådet, Fritt Ord, Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og Dansenett Norge.

Medarrangør:
Stormen konserthus

Betydningen av Bevegelse er produsert av:
MovingStone
Foto: Danseinformasjonen

SNAKK live- kunstnersamtale
et konsept av Maria Landmark
Foto: Tanja Skoglund

SNAKK Bodø - debatt
Moderator: Cecilie Sachs Olsen; kunstner, kurator og forsker
Foto: Frederic Tschepp, lydvandring av zURBS, London 2019.