02. - 08. september 2024
EN
NO
KRAFT & MOTSTAND | SEMINAR
Stormen bibliotek

fredag 2. september

14:00

Seminarets tittel Kraft & Motstand er basert på fellestrekk i tematikk og uttrykk hos årets kunstnere og verk. Biennalens program rommer et mangfold av uttrykk, materialer og bevegelse - og i dette seminaret ser vi nærmere på møtet mellom dansekunst og visuell kunst.

Hvordan samspiller disse kunstfeltene i dag? Hvordan kan unike samarbeid mellom de to kunstformene skape nye tverrkunstneriske uttrykk?

Står vi ovenfor en større sjangerfrihet og sammensmeltning, og samspiller de ulike kunstformene mer enn før? I hvilke retninger føres kunstformene videre?

Målgruppe for seminaret er kunstnere, fagpersoner og det generelle publikum. Hensikten er å fremme og dele kunnskap, synspunkter, engasjement og erfaringer.

Bodø Biennale som en formidlingsarena vil med seminaret Kraft og Motstand bidra til en økt forståelse, felles refleksjon og nyttige verktøy for hvordan man kan se på, forstå og tenke om kunsten og kunstens rolle, samtidig som publikum får et innblikk i kunstens verden i vid forstand.

Det vil bli vist eksempler fra kunstneriske verk og kunstnerskap som befinner seg i dette grenselandet og det legges opp til at vi sammen utforsker mulighetene dette møtet gir oss.

 

PROGRAM

14:00 -14:15
Velkommen - introduksjon
ved Kristina Junttila
 
14:15 -14:35
Skjæringspunkt mellom performativ visuell kunst og performativ dansekunst
ved Anette Fredrich Johannesen
 
14:35 -14:55
Å smelte sammen i et tverrkunstnerisk perspektiv
ved Maria Landmark                             
 
14:55 -15:10
Pause
 
15:10-15:30
Møter mellom estetisk dramatisert bevegelse og bevegelse av kunstneriske hendelser
ved dansekunstner Roza Moshtaghi 
 
15:30-15:50
AER – Kropp og membran - om å skapa elastiske skulpturer
ved visuell kunstner Malin Bülow
 
15:50 -16:00
Performativt innslag
 
16:00 -16:50
Dialog med alle 
ledet av Kristina Junttila
 
16:50 -17:00
Avslutning

 

BIO

Kristina Junttila  (f. 1977) er performancekunstner og har vist arbeider ved flere festivaler og institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Hun har en master i performance fra Teaterhøgskolen i Helsinki, Finland, er i sluttfasen av en doktorgrad ved UiT, Norges Arktiske Universitet og har en deltidsstilling som førsteamanuensis i scenekunst ved samme universitet. Kristina sitter i kunstnerisk ledelse i Ferske Scener, har et samarbeid over flere år med Snakk for deg sjøl og andre kunstnere innenfor visuell kunst, scenekunst og dansekunst i Norge og Finland.

 

Anette Friedrich Johannessen (f. 1980) er en tverrfaglig kunstner, og jobber med performance, video og installasjon. Hun har deltatt i flere festivaler og utstillinger (både solo og i samarbeid) nasjonalt og internasjonalt. I Bergen er hun styre- og kunstnerisk leder for Performance Art Bergen og medarrangør av Open Session, som er gruppe-performancer i offentlige rom. Johannessen har kuratert og vært medarrangør av flere performance-arrangementer og festivaler. Anette Friedrich Johannessen har en BFA fra Camberwell College of Arts, London.

 

Malin Bülow, (f. 1979) er visuell kunstner som jobber tverrkunstnerisk i samarbeid med dansekunstnere og er valgt ut til det tverrkunstneriske bestillingsverket i Bodø Biennale 2022. Hun arbeider stedsresponsivt med skreddersydde og performative installasjoner som krever presise kalkulasjoner idet levende menneskekropper spennes fast til arkitektoniske elementer ved hjelp av et hvitt, elastisk kunststoff. Malin Bülow har MFA fra Statens Kunstakademi i Oslo (2016) og BFA fra Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam (2012). Hun har også en MSc i neurovitenskap fra VU University i Amsterdam (2008) og en BSc i molekylærbiologi fra Lunds Universitet i Sverige (2006). 

 

Maria  K. Landmark (f. 1985) er koreograf og dansepedagog utdannet ved Spin Off, Universitetet i Stavanger og NMH. Hun har siden endt utdannelse jobbet som utøvende danser, pedagog i den videregående skole og som koreograf og initiativtaker til ulike tverrkunstneriske prosjekter. Hun er særlig opptatt av stedsbasert kunst og hvordan det lokale, det hverdagslige og det vi tar for gitt kan være utgangspunkt for kunstnerisk utforskning og forestilling. Hun har også jobbet mye med amatører og tror sterkt på at opplevelsen av å danse kan berike alle. Maria har over noen år drevet intervjuserien SNAKK for å løfte samtalen om dansekunst fram. Hun tror på en samtale som inkluderer og undrer seg, og ser også på sin egen kunstneriske prosess som en dialog med seg selv om omverdenen. 

 

Roza Moshtaghi (f. 1985) er en iransk koreograf og utøver, som bor og arbeider i Oslo. Hennes arbeid tar for seg fortellinger om begjær, som skapes gjennom prosessen med å tilpasse seg eller reagere på systemer og struktur. Spørsmål rundt hvordan hun, bygninger, gater, fiksjon, natur, hendelser, kropper, og objekter for øvrig, tar del i denne forandringen har vært essensiell i mye av hennes arbeid. Roza utvikle prosjekter med andre kunstnere, både som samarbeidspartner og utøver og presenterer verk nasjonalt og internasjonalt. Under Bodø Biennale 2022 presenteres hele tre verk hvor Roza er koreograf, «HOOP» i samarbeid med De Naive, «kinShips» i samarbeid med scenekunstkompaniet Øy, samt for verket «BUD» i dobbeltforestillingen «mellomland» av Carte Blanche.

Dato: 
Fredag 2. september

Tid:
14:00-17:00 

Sted: 
Stormen Bibliotek, Litteratursalen 

Varighet:
3 timer 

Alder:
For alle 

Pris:
Gratis

Påmelding:
begrenset antall!

Medvirkende:

Moderator:
Kristina Junttila

Kunstnere:
Anette Fredrich Johannessen
Malin Bülow
Maria Landmark
Roza Moshtaghi

Produksjon:
Bodø Biennale  

Foto:
Malin Bülow, Firkanta Elastisitet (2017), Kunstbanken - Hedmark Kunstsenter

Støttet av: 
Bodø2024, Bodø kommune