02. - 08. september 2024
EN
NO
Workshop | Elektrisk Tegning
Bodø kunstforening

søndag 4. september

11:00

Elektrisk Tegning er en workshop som kombinerer elektronikk og tegning. Deltakere får eksperimentere med det strømførende mineralet grafitt, som er hovedbestanddelen i blyanter, og bruke det i kretser som aktiverer lyd og lys. Workshopen er utviklet av og ledes av kunstnerne Skade Henriksen og Oda Bremnes.

Spesielt for workshopen i Bodø har vi med kollega og bidragsyter Annelen Røe.

Plan for dagen:
Workshopen starter med en kort presentasjon av kunstnerne, hvor de forteller hvordan de har utviklet dette felles konseptet med elektrisk tegning. Deretter følger introduksjon til materialene det skal jobbes med, og kunstnerne leder elevene gjennom tegning og oppbygging av kretser. Elevene får tid i løpet av workshopen til å eksperimentere og fordype seg i tegning. Resultatet vil bli ulike strømførende tegninger som lager lyd eller får lys til å blinke.

I kjernen av en blyant finner vi grafitt, og dette mineralet leder også strøm. I workshopen Elektrisk Tegning skal vi kikke nærmere på disse strømførende egenskapene til blyantene våre. Deltakere får lære om enkel elektronikk og hvordan de kan bygge egne kretser som kombineres med tegning. Det jobbes med blyanten i kombinasjon med dagligdagse elektroniske komponenter, hvor dette brukes som kreative verktøy. Vi lærer også litt om de ulike geologiske bestanddelene i hverdagslige objekter og om gjenbruk av elektronisk avfall. Videre ledes deltakerne gjennom tegning og oppbygging av kretser og får muligheten til å eksperimentere og utforske materialene sammen. De skal jobbe sammen i små grupper, og utstyr og materialer vil bli tilpasset alder/nivå. Elektrisk Tegning kombineres kompetansen fra to ulike kunstneriske praksiser i til en spennende og annerledes workshop.

Les mer om Duo-utstillingen Made of Stone av billedkunstnerne Skade Henriksen og Annelen Røe i Bodø kunstforening. Tematisk tar utstillingen for seg gruvedrift og materialutnyttelse i den nordlige delen av Norge.

BIO

SKADE HENRIKSEN (f. 1988 Finnmark) arbeider med tegning, fotografi, skulptur og installasjon. Arbeidene hennes spenner seg fra tegning i tradisjonell forstand med grafitt på papir; til storskala skulpturelle installasjoner. Henriksen opplever at hennes arbeid ligger på terskelen mellom den flate overflaten og den mangefasetterte måten å jobbe med installasjon på. Skade kombinerer det poetiske med en semi-vitenskapelig tilnærming til kunstneriske undersøkelser. Med bakgrunn somforskningstekniker benytter hun vitenskapelige instrumenter og registreringer som arbeidsmetode og referansepunkt i sine arbeider. Landskap er et gjennomgående tema i hennes kunstneriske praksis. Skade Henriksen er uteksaminert med mastergrad fra Kunstakademiet i Bergen.

ODA BREMNES (f. 1994) er en billedkunstner som undersøker hvordan vi reagerer følelsesmessig i møtet med teknologi. Arbeidene hennes tar som regel form som interaktive installasjoner satt sammen av video lyd og kinetiske skulpturer der publikum ledes inn i en drømmeverden eller alternativ virkelighet som følger sine egne regler. Hun eksperimenterer mye med spøkelser som en form for nærvær eller tilstedeværelse av noe fremmed og ukjent og undersøker hva som skal til for at gjenstander eller maskiner kan oppleves som levende vesener. Bremnes fullførte nylig masterprogrammet i kunst ved Kunstakademiet i Bergen – Institutt for Samtidskunst, Universitetet i Bergen (KMD).

ANNELEN RØE (f. 1989) bor og arbeider som billedkunstner i Oslo og har Mastergrad fra Kunstakademiet i Bergen. I sitt kunstneriske virke undersøker hun grensene mellom det fiktive og det dokumentariske. Som metode arbeider hun ofte på tvers av medier som tegning, maleri, video og tekst, men det er hovedsakelig en utforsking av fotografiet som står sentralt i Røes kunstneriske praksis. Røe er interesser i spørsmål rundt representasjon og fotografiets posisjon i kunstfeltet og samfunnet forøvrig. Mer konkret undersøker hun, og stiller spørsmål ved fotografiets autoritet og tendens til å påvirke kollektivt og personlig minne.Dato:
Søndag 4. september

Tid:
11:00 - 13:00

Sted
Bodø kunstforening

Varighet
120 min.

Alder:
8-13 år

Pris:
Gratis

Påmelding:
Ja (max 25 pers.). 

Idé og konsept:
Oda Bremnes og Skade Henriksen

Produksjon:
Oda Bremnes og Skade Henriksen

Produsent:
Bodø Biennale 2022

Arrangør:
Bodø kunstforening

Workshopledere:
Oda Bremnes, Skade Henriksen, Annelen Røe

Foto:
Skade Henriksen