02. - 08. september 2024
EN
NO
 
Made of Stone | Skade Henriksen og Annelen Røe
Bodø kunstforening

fredag 2. september  - søndag 16. oktober

Duo-utstillingen Made of Stone av billedkunstnerne Skade Henriksen og Annelen Røe vil vises i Bodø kunstforening. Tematisk tar utstillingen for seg gruvedrift og materialutnyttelse i den nordlige delen av Norge, en tematikk de begge har arbeidet med over flere år. Mineralene pyritt og grafitt har stått i fokus for prosjektene.

Røe tar utgangspunkt i Sulitjelma og mineralet pyritt. Hun setter søkelyset på et tidligere gruvesamfunn og gruvedriftens langvarige ringvirkninger på miljøet og mennesker.

Henriksen fokuserer på en gruve i Senja som er i full drift, med et planlagt uttak av mineraler 60 år frem i tid. Mineralet grafitt som hentes ut av gruven benyttes til tegning,men er også en uvurderlig del av ny teknologi i forbindelse med det grønne skiftet. 

Både Annelen og Skade er opptatt av å kombinere et analytisk blikk med et poetisk språk. Det er en grense mellom den poetiske og den vitenskapelige metode, terskelen mellom representasjon og fragmentering av landskapet, men også en tro på kunstverkets potensial for å åpne opp et rom der fiksjon og virkelighet smelter sammen. I utstillingen vil vi tematisere endringene i både det indre og ytre landskapet i forbindelse med utnyttelse av mineralressurser.

Kunstnersamtale:
Lørdag 3. september kl. kl 12:00 - 13:15
Kunstnerne i samtale med kunsthistoriker Ellen Sæthre MCguirk


BIO
ANNELEN RØE (f.1989 Nes, Akershus) bor og arbeider som billedkunstner i Oslo og har Mastergrad fra Kunstakademiet i Bergen. I sitt kunstneriske virke undersøker hun grensene mellom det fiktive og det dokumentariske. Som metode arbeider hun ofte på tvers av medier som tegning, maleri, video og tekst, men det er hovedsakelig en utforsking av fotografiet som står sentralt i Røes kunstneriske praksis. Røe er interesser i spørsmål rundt representasjon og fotografiets posisjon i kunstfeltet og samfunnet forøvrig. Mer konkret undersøker hun, og stiller spørsmål ved fotografiets autoritet og tendens til å påvirke kollektivt og personlig minne.

SKADE HENRIKSEN (f. 1988 Hammerfest, Finnmark,) arbeider med tegning, fotografi, skulptur og installasjon. Arbeidene hennes spenner seg fra tegning i tradisjonell forstand med grafitt på papir; til storskala skulpturelle installasjoner. Henriksen opplever at hennes arbeid ligger på terskelen mellom den flate overflaten og den mangefasetterte måten å jobbe med installasjon på. Skade kombinerer det poetiske med en semi-vitenskapelig tilnærming til kunstneriske undersøkelser. Med bakgrunn som forskningsteknikker benytter hun vitenskapelige instrumenter og registreringer som arbeidsmetode og referansepunkt i sine arbeider. Landskap er et gjennomgående tema i hennes kunstneriske praksis. Henriksen er uteksaminert med mastergrad fra Kunstakademiet i Bergen.


Installasjonsbilde/ Installation Skade Henriksen. Foto: Oda Bremnes

Installasjonsbilde/Installation Annelen Røe. Foto: Jane Sverdrupsen

Dato:
fredag 2. september  - søndag 16. oktober

Tid:
fredag 2. september
15:00 - 20:00

lørdag 3. september
12:00 - 17:00
 
søndag 4. september
11:00 - 17:00

Åpningstider for  utstillingen i perioden 05. -16. oktober:
onsdag - søndag
12:00 - 16:00

Sted
Bodø kunstforening

Kunstnersamtale:
lørdag 3. september
12:00 - 13:15

Alder:
Alle

Pris:
Gratis

Workshop for barn:
Elektrisk tegning 4. september
Se egen programpost

Idé og konsept:
Annelen Røe og Skade Henriksen

Produksjon:
Bodø kunstforening 

Produsent:
Bodø kunstforening

I samarbeid med:
Bodø Biennale

Foto:
Thor Brødreskift