02. - 08. september 2024
EN
NO
 
A FOREST TALE | RUTH MACLENNAN

torsdag 1.  -  mandag 5. september

Ruth Maclennan er en kunstner basert i London og i Skotland. Hennes seneste filmer og  fotografier utforsker hvordan klimaendringene har påvirket og  endret opplevelsen av steder og landskaper. I dette prosjektet vil  hun vise sin nyeste film A Forest Tale. Denne ble filmet under et  samarbeid og forskningsprosjekt med Arctic Art Institute og Film and Video Umbrella. Støttet av British Council Creative  Commissions for Climate Change. Kamera viser menneskelige og ikke-menneskelige historiene i Nord og hvordan de blir påvirket av klimaforandringer. Gjennom intervjuer lærer vi om det som har skjedd med de euro-arktiske skogøkosystemene i Russland i løpet av de siste tiårene med teknologisk (først av alt, militær) fremgang. Filmen vises i Europa for første gang.

A FOREST TALE

Denne filmen ble filmet over to uker i desember 2021 i et øde område i det Europeiske arktiske området av Russland. Den nordlige vinteren er en tid for å samle seg rundt bålet for å finne glede og hygge i deling av historier og mat. De uferdige historiene i A Forest Tale er laget i felleskap, ord i bevegelse, formet av handen, stemmer og lange erfaringer, fortellinger om steder gjennom tiden. Tiden er her elastisk, beveger seg både fremover og bakover, etter som mennesket og skogen holder ut mot nåtidens trusler, som inkluderer klimaforandringer, industriell skogbruk og politiske eventyrlyst, og jobber for å overleve og blomstre i fremtiden. Treene - lerk, furu, gran og bjørk - og skogen er innholdet og verdenen i disse historiene og livene, reinkarnert i husene, redskaper, kunstgjenstander, mat og varme. 

Mens A Forest Tale ble filmet, samlet Russland tusenvis av tropper på grensen til Ukraina, en varsel kunne spores i luften. Vi snakket om vår frykt om hva som var i ferd med å kunne skje. Men filmen ble ferdig før invasjonen av Ukraina, og derfor ble det viktig å la stemmene og stedene snakke for dem selv, og ikke forvrenge dem med etterpåklokskap. Noe bra skjedde i dette lille hjørnet av Russland, selv om krigen kan gjøre det vanskelig for folk å sette pris på dette nå. En film, i det minste for dens varighet, gjennspiller den elastiske tiden, og tryller frem et "hva om" som erstatter den desperate følelsen av et "vis bare".              

Panelsamtale: Ekaterina Sharova fra Arctic Art Institute vil lede en  samtale med Ruth Maclennan og den russiske kunstneren Ulyana Podkorytova ved Jektefartsmuseet 2. September kl. 18.00. Varighet rundt 45  minutter.

Border / No Border er et internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Prosjekt 67 og Arctic Art Institute med russiske Ulyana Podkorytova,  britiske Ruth MacLennan og norsk/samiske Elina Waage  Mikalsen. Disse vil gjennomføre tre prosjekter på  tre forskjellige lokasjoner i Bodø. Alle disse kunstnerne arbeider ofte med temaer og inspirasjon knyttet opp mot arktisk og  nordlige områder, både kultur, historie, miljø og mytologi. Felles  i arbeidene i dette prosjektet er kunnskap og kvinners rolle som  fortellere og videreformidlere av kunnskap og tradisjoner gjennom handling og observasjon. Naturen spiller en rolle i formidling av forståelse og  tilstedeværelse, og som et bindeledd mellom det virkelige og det  overnaturlige.  


Om produsentene:

EKATERINA SHAROVA er en russisk-norsk kurator, kunsthistoriker og lektor. Med tverrfaglig bakgrunn innen kunsthistorie og utdanningsfilosofi, er hun interessert i å redesigne de usynlige sosiale trådene, bringe tilbake de glemte historiene og møtepunktene mellom ulike – tilsynelatende frakoblede – tilnærminger. Hun er opptatt av makt, kunnskap, kommunikasjon og materialitet.

Ekaterina har vært involvert i placemaking-prosesser i Nord siden 2012. Hun har en BA i litteratur fra Pomor State University, BA i estetikk og MA i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo. Hun har vært rådgiver for National Gallery of Canada og VAC Foundation. Ekaterina har kuratert og co-kuratert prosjekter for Kunstnernes Hus i Oslo, Kunsthall Stavanger, La Colección del Museo Ruso de San Petersburgo, Málaga, Barents Spektakel 2015, Teriberka. New Life 2015, Arctic Art Forum (2016-2020). Hun har vært styremedlem i Arctic Arts Summit.

PROSJEKT 67 er kunstorganisasjon med base i Bodø. Hovedfokuset til Prosjekt 67 er kunst i det offentlige rom og hvordan man på nye måter og med nye metoder kan presentere kunst i det offentlige rom. Prosjekt 67 står også bak utviklingen av forskjellige mobile visningsrom som blir brukt i ulike prosjekter. Målet er også opprettelsen av et internasjonalt samarbeid på tvers av grensene i de arktiske landene Grønland, Norge, Sverige, Finland og Russland. Prosjektet er støtte av Bodø 2024 og er del av arbeidet mot Europeisk Kulturhovedstad som finner sted i Bodø i 2024.

Dato:
torsdag 1. -  mandag 5. september

Tidspunkt: 
11:00 - 15:00 hver dag

Varighet:
Ca. 30 min.

Sted:
Bispegården

Alder:
For alle

Pris:
Gratis

Panelsamtale:
fredag 2. september kl. 18:00, Jektefartsmuseet

Produsenter:
Prosjekt 67, Arctic Art Institute

Foto:
Ruth Maclennan 

Støttet av:
Bodø 2024 og  Barentskult